Factory Address Moved

- 2021-05-26-

2019/12/10, our factory address moved from Tianhe, guangzhou to xintang, Guangzhou east, zengceng city.